Ngày 8/11, các Bộ trưởng Nội vụ thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý để 9 nước thành viên EU mới tham gia Hiệp ước về miễn thị thực Shengen từ ngày 21/12.