Ngày 25/07/2009, tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Nhà máy Thủy điện Quảng Trị khánh thành với sự tham dự của các cơ quan đại diện chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Ngày 25/07/2009, tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Quảng Trị với sự tham dự của các cơ quan đại diện chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam… Lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Quảng Trị vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị trên sông Rào Quán thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được Chính phủ phê duyệt đầu tư tại quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 10/7/2002, được khởi công ngày 29/8/2003. Nhà máy Thủy điện Quảng Trị. Nhiệm vụ của dự án là điều tiết lưu lượng dòng chảy để bổ sung nước tưới cho 12.281 ha lúa và 1.600 ha màu, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho hạ du, cung cấp điện lên lưới điện quốc gia với điện lượng trung bình hàng năm 217,4 triệu kWh. Dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, có công suất 64MW với 2 tổ máy, toàn bộ hồ chứa có dung tích 163 triệu m3, dung tích chống lũ 30 triệu m3. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.097,1 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách và vốn của EVN là một trong 4 dự án thủy điện (thủy điện A Vương, thủy điện PleiKrông và thủy điện Buôn Kuôp) được thực hiện theo Quy chế đặc biệt 797 của Thủ tướng Chính phủ nhằm rút ngắn tối đa thời gian thi công công trình. Dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị do Công ty Thủy điện Quảng Trị (đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) trực tiếp quản lý tài sản và vận hành công trình. Từ tháng 12/2007 đến nay, hai tổ máy đã đi vào hoạt động, phát công suất tối đa 64MW. Đến nay Nhà máy đã sản xuất được khoảng 456 triệu kWh, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp điện trong khu vực và đặc biệt đã thực hiện tốt chức năng cắt lũ cho hạ du, cung cấp bổ sung nước tưới cho hơn 12.281ha lúa và 1.600ha màu khu vực hạ lưu sông Thạch Hãn, cấp nước sinh hoạt cho đồng bào khu hạ du. Hoàng Minh