(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 6 xã: Ea Sar (huyện Ear Kar), Ea Sin, Tân Lập (huyện Krông Búk), Cư San (huyện M’đrrắk), Ea Tir (huyện Ea Hleo), Ea Ning (huyện Cư Kuin) tỉnh Đắk Lắk vào Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, tỉnh Đắk Lắk có 129 xã thuộc vùng khó khăn. Trong đó, huyện Krông Ana có 12 xã, huyện Krông Pắc 6 xã, huyện Krông Bông 13 xã, huyện Krông Năng 12 xã, huyện Krông Buk 8 xã, huyện Cư M'Gar 12 xã, huyện M'Drăk 11 xã, huyện Lắk 10 xã, huyện Ea Súp 10 xã, huyện Ea H'Leo 10 xã, huyện Ea Kar 13 xã, huyện Buôn Đôn 7 xã và thành phố Buôn Ma Thuột 5 xã.

Việc xác định danh mục các xã thuộc vùng khó khăn sẽ làm căn cứ thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.

Được biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, số hộ nghèo tại Đắk Lắk đã giảm từ trên 90.000 hộ năm 2005 xuống còn gần 29.000 hộ năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,55% xuống còn 7,45%, bình quân mỗi năm giảm hơn 4%, vượt kế hoạch đề ra (2,5%/năm).

Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo mới áp dụng từ năm 2011, toàn tỉnh có tới 81.053 hộ nghèo, chiếm 20,82%, 33.449 hộ cận nghèo, chiếm 8,59%. Giai đoạn 2011 - 2015, Đắk Lắk đặt ra mục tiêu mỗi năm giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo.

Thanh Giang