Tổng giá trị thực tế của 49 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.938 tỷ đồng, tương đương 1,42 tỷ USD.

Them 49 DN da co phuong an CPH, lai hon 3.000 ty tu thoai von trong 9 thang - Anh 1

Chiều ngày 11/10/2016, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2016, báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9/2016 và kế hoạch tháng 10.

Báo cáo về về số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, đại diện Bộ Tài chính cho biết lũy kế 9 tháng năm 2016 (tính đến 20/9/2016) đã có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 49 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.938 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23.289 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện thoái vốn, trong 9 tháng năm 2016, các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái vốn được 3.202 tỷ đồng, thu về 6.268 tỷ đồng. Lãi từ thoái vốn đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong quý IV/2016, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu trong các tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tới (2016-2020), quá trình tái cơ cấu DNNN cần thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu DNNN (bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập).

Mục tiêu đề ra là thu gọn số lượng DNNN trong nền kinh tế, củng cố, nâng cao vai trò của các DNNN quan trọng, cần thiết và gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý tài chính và của chủ sở hữu nhà nước.