Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã phát hành 424 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,5%/năm. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, phát hành ngày 29/11/2016, đáo hạn vào 29/11/2021.

Them 424 ty dong duoc huy dong tu trai phieu Chinh phu bao lanh - Anh 1

Ngân hàng Chính sách Xã hội (VPSB) đã hoàn tất đấu thầu với tổng khối lượng gọi thầu 424 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Toàn bộ 4,24 triệu trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được chào bán và trúng thầu với lãi suất 5,5%/năm.

Trước đó, từ ngày 18/11-25/11, VPSB cũng đã gọi thầu 424 tỷ đồng trái phiếu nhưng không thành công do lãi suất đăng ký cao (5,6-6%).

Số trái phiếu này được phát hành ngày 29/11/2016 và được giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 30/11/2016 trên Sở GDCK Hà Nội. Ngày đáo hạn trái phiếu là 29/11/2021.

Từ đầu tháng 11/2016 tới nay, khối lượng trúng thầu trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 974 tỷ đồng trái phiếu, toàn bộ đều là trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Trong đó, 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 7/11 với lãi suất 5,35% và 574 tỷ đồng phát hành 14/11 và 29/11 lãi suất 5,5%.