(HNMĐT) - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp: Cty cổ phần Lilama 45.3, Cty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Cty cổ phần Sara Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội.