Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến tháng 9/2010, có thêm 3 mặt hàng là than đá, cao su, sắt thép và sản phẩm có kim ngạch XK trên 1 tỷ USD.

Như vậy đến thời điểm này đã có 13 mặt hàng XK có kim ngạch trên 1 tỷ USD, bao gồm: giày dép, dệt may, dầu thô, thủy sản, đá quý kim loại quý và sản phẩm, gỗ và sản phẩm gỗ, điện tử, máy tính, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, cao su, cà phê, than đá, phương tiện vận tải và phụ tùng.