Thí sinh gây ấn tượng tập 2 vòng Giấu mặt mùa thứ tư.