Từ điển Tiếng Việt đã định nghĩa về khiêm tốn như sau: "Biết đánh giá cái hay của mình một cách vừa phải và dè dặt"(1). Đó là một định nghĩa bác học, khoa học. Bác Hồ là một người khiêm tốn, thậm chí rất khiêm tốn.

Giữ những chức vụ cao nhất của Nhà nước Việt Nam, một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong trào cách mạng thế giới, trước sau Người vẫn là Cụ Hồ, là Bác Hồ gần gũi với mọi người, mọi nhà, dù là mầu da, tiếng nói khác nhau. Đồng chí Song Tùng, Đại sứ Việt Nam nhiều năm ở nước ngoài có kể một câu chuyện về đạo đức khiêm tốn ấy của Bác như sau: Sáng ngày 23 tháng 7 năm 1957, trong bữa cơm trưa thân mật, Chủ tịch nước Ba Lan Davátski có hỏi Bác: 'Thưa Chủ tịch, đồng chí là một người nổi tiếng về khiêm tốn. Vậy theo đồng chí, khiêm tốn phải thế nào?'. Bác trả lời rằng: 'Khiêm tốn là nền tảng đạo đức của cả dân tộc Việt Nam. Đối với bản thân thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình. Đối với đồng chí và bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập. Đối với kẻ thù cần biết cái mạnh của địch, cái yếu của ta'. Định nghĩa 'khiêm tốn' này của Bác thật là bao trùm, có một 'cái gì đó' rất dân tộc, rất Việt Nam trong suốt cả chiều dài lịch sử giữ nước, dựng nước, rất dân gian mà còn 'siêu' khoa học, thấu lý, đạt tình. ---------------------------------- - Theo cuốn 'Khắc sâu những lời Bác dạy', NXB Chính trị quốc gia, HN.2009, Tr 56, 57. - (*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân. - (1). Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, HN.1977, Tr 425.