Các bạn có biết virus cúm A/H1N1, virus gây bệnh đậu mùa... có hình thù như thế nào không? Những bức ảnh sau đây sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về những con virus nguy hiểm này.

Virus cúm A (H1N1) Virus HIV Virus E-coli Virus gây bệnh đậu mùa Virus SARS Tác giả : N.M