Nền kinh tế thế giới sắp phải chịu một đợt tăng giá mới sau khi một số tập đoàn công nghiệp lớn nhất toàn cầu quyết định chuyển gánh nặng đầu vào sang khách hàng.