Giá vàng đang hướng đến kỷ lục mới sau khi giới đầu tư một lần nữa dựa vào thứ kim loại quý này như là một kiểu kinh doanh an toàn nhất trong thời buổi khủng hoảng. Mời nghe đọc bài