CHDCND Triều Tiên đã mời 5 hãng tin nước ngoài tới thăm và đưa tin về việc phá hủy cơ sở chính tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon