Hệ thống siêu thị bán lẻ thuộc công ty cổ phần Thế Giới Di Động đã khai trương siêu thị ĐTDĐ thứ 15 vào ngày 30/9/2007 tại số: 217A, quốc lộ 15, TP.Biên Hòa.