Giadinh.net - Hơn 100 quốc gia tham dự hội nghị tại Dublin, Ireland đã đồng ý kí vào một bản cam kết ...