NDĐT – Báo cáo do tập đoàn tài chính và bảo hiểm Merrill Lynch & Co. và công ty tư vấn Capgemini Group công bố hôm qua cho biết, lần đầu tiên, thế giới đã có hơn 10 triệu triệu phú.