Có nhiều ý kiến rất hay nhưng lại quá ít tiền, đó là một trong những kết luận của Hội nghị thượng đỉnh Lương thực toàn cầu do Tổ chức nông nghiệp và lương thực (FAO) của Liên hợp quốc tổ chức.