Lập website Viet World Kitchen (Thế giới bếp Việt), xuất bản sách giới thiệu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam tới độc giả Mỹ... Đó là những gì Andrea Quỳnh Dao Nguyễn đã làm để đưa ẩm thực Việt ra toàn thế giới.