- Lối mòn trên cánh đồng muối, phun nước giúp hà mã hạ nhiệt, khỉ con tập trèo cây đa,... là những hình ảnh ấn tượng nhất trong 24 giờ qua.

Lê Hương (Theo Guardian)