Trong những ngày này, CLB Thể Công đang tập huấn tại Trung tâm thể thao Uckley (Berlin, Đức) để chuẩn bị cho V-League 2008.