Hệ thống ATM của Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa tham gia hệ thống chuyển mạch Banknetvn. Qua kết nối này, các chủ thẻ ghi nợ nội địa thuộc hệ thống Banknetvn sẽ có thể rút tiền mặt tại các máy ATM của ACB trên toàn quốc và ngược lại.