Thẻ an toàn lao động được cấp cho NLĐ khi họ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động như lò hơi, vận hành xe nâng… hay là cấp cho tất cả NLĐ trong công ty mà ngành nghề đó nằm trong danh mục các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ? Nếu trường hợp “thẻ an toàn” được cấp cho hết công nhân trong công ty thì “thẻ an toàn” có tác dụng pháp lý gì?

(Joseph Nguyen - joseph.nguyen@esprintavn.com) Thẻ an toàn lao động còn được cấp cho những công việc đặc biệt. Ảnh minh họa Luật gia Lê Trúc Phương, Trung tâm WTO trả lời: Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định "Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp Thẻ an toàn lao động cho NLĐ (kể cả NLĐ hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau khi NLĐ được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu". Thẻ an toàn lao động còn được cấp trong các trường hợp: Khi tuyển dụng, bố trí công việc lần đầu; khi NLĐ chuyển từ công việc khác về làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; khi thay đổi máy móc, thiết bị và công nghệ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động". Như vậy, Thẻ an toàn lao động có tác dụng chứng nhận NLĐ đã được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. (Theo NLĐ)