Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, nhiều thế hệ học sinh trường chuyên Trần Phú (Hải Phòng) được gặp lại, cùng nhau kể những kỷ niệm cũ thời còn là học sinh.

Duy Hiếu