"Tôi đã từng đọc cuốn truyện "Cô bé ngồi bên cửa sổ". Khi những trang cuối cùng khép lại, đọng trong tôi là hình ảnh một người thầy tận tụy, ông dạy học không phải vì trách nhiệm mà xuất phát từ trái tim bao la dành cho nghề"... Đó là lời tâm sự của Nguyễn Vĩnh Tiến.