Câu chuyện xúc động về một người đàn ông khuyết tật không thể viết chữ bằng chính đôi tay của mình đã chuyển sang dùng miệng tập viết. 7 năm qua, người đàn ông này đã tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Xuân Quý - Diệu Bình