Một thầy giáo ở Thanh Hóa đã thực hiện những bước nhảy uyển chuyển cùng học sinh ngay trên bục giảng trong sự hò reo thích thú của các thành viên trong lớp.