Ngày 01/8/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 79/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b, Khoản 4, Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

Thay doi ve ho so xoa no tien thue doi voi doanh nghiep bi pha san - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điền 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể về hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định mới sẽ bao gồm:

Thứ nhất, văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, theo mẫu đã ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Thứ hai, Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

Thứ ba, tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

Thứ tư, Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Theo Thông tư quy định các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

PV.