Theo báo cáo của Cục Kiểm định Hải quan, trong 3 năm (từ năm 2014 đến 2016) đơn vị đã tiếp nhận 41.697 mẫu phân tích phân loại (năm 2014 là 11.529 mẫu; năm 2015 là 13.291 mẫu; 9 tháng đầu năm 2016 là 16.877 mẫu).

Thay doi khoang 40% mau so voi khai bao sau khi kiem dinh hai quan - Anh 1

Phân loại, phân tích mẫu hàng hóa tại phòng thí nghiệm của Cục Kiểm định Hải quan. Ảnh: Hồng Nụ

Kết quả phân tích phân loại trung bình trong 3 năm qua đã làm thay đổi so với mẫu khai báo từ 35-40%, trong đó, số mẫu tăng thuế từ 13-15%, số mẫu giảm thuế từ 5-7%, số mẫu thay đổi mã, không thay đổi thuế suất từ 17-20%; số mẫu khai đúng với khai báo đạt từ 60-65%.

Tổng số mẫu tiếp nhận và thực hiện phân tích phân loại của toàn đơn vị liên tục tăng qua từng năm, 9 tháng đầu năm 2016 đã tăng 160% so với năm 2015.

Ông Nguyễn Ngọc Huân, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan cho biết, số lượng mẫu tăng tạo ra áp lực lớn cho công tác phân tích phân loại trong điều kiện nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho công tác nghiệp vụ còn hạn hẹp.

Những tháng đầu năm đơn vị rà soát và chuyển Cục Thuế XNK thẩm định trung bình 200 hồ sơ/tháng, trong đó có mẫu phân tích sắt thép chiếm 25-30%. Tuy nhiên, theo thời gian do cơ sở dữ liệu MHS được cập nhật kịp thời, dữ liệu phân loại của Tổng cục Hải quan ngày càng lớn và tương đối đầy đủ nên đã giảm tải hồ sơ chuyển Tổng cục Hải quan ban hành thông báo phân loại. Cụ thể, thời gian gần đây, trung bình chỉ còn khoảng 100 hồ sơ/tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Huân nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc Cục Kiểm định Hải quan làm đầu mối thẩm định hồ sơ phân tích phân loại của toàn đơn vị trước khi chuyển Cục Thuế XNK, đơn vị sẽ phấn đấu tiếp tục giảm tải hồ sơ phân tích phân loại gửi Tổng cục Hải quan, giảm tải mẫu tiếp nhận... để tập trung thời gian triển khai, thực hiện công tác kiểm định.

Đảo Lê