Trong mấy tuần gần đây, nhiều công ty lớn thông báo cắt giảm nhân lực trên phạm vi toàn cầu, do khủng hoảng tài chính ngày càng sâu rộng hơn. Điều này đã khiến chính phủ nhiều nước phải nỗ lực làm dịu đi tác động của tình trạng thất nghiệp gia tăng và thúc đẩy thành lập quỹ đầu tư quốc gia kiểu Pháp.