Chỉ cần có sự sáng tạo, điều gì cũng có thể. Điều này được thể hiện rõ qua các tác phẩm điêu khắc 3D tuyệt đẹp từ những trang giấy phẳng tưởng chừng vô tri giác.

Với một số tác phẩm cực kỳ ấn tượng sau đây, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sĩ điêu khắc tài ba trên thế giới:

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 1

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 2

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 3

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 4

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 5

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 6

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 7

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 8

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 9

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 10

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 11

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 12

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 13

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 14

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 15

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 16

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 17

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 18

That kho tin day la nhung tac pham dieu khac tu... sach cu - Anh 19