Nhật Bản hiện đang là quốc gia nằm trong tốp đứng đầu thực hiện đầu tư FDI tại Việt Nam. Đến thời điểm này, có 1500 doanh nghiệp FDI của Nhật Bản đang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Không những thuộc tốp đứng đầu về tổng số vốn cũng như số dự án, các doanh nghiệp Nhật Bản còn là một trong những đối tác gương mẫu về tuân thủ luật pháp của Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang không ngừng mở rộng đầu tư tại nhiều nước trong khu vực. Thái Lan, Indonesia và gần đây là Myanma trở thành "điểm đến” rất hấp dẫn với số đông doanh nghiệp Nhật Bản. Tăng cường hoặc hạn chế đầu tư ở nước nào, việc đó tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó hiệu quả kinh doanh được coi là quan trọng nhất, giữ vai trò quyết định. Có một thực tế trở thành vấn đề đáng báo động: Hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khu vực. Kinh doanh cùng lĩnh vực và trong cùng thời điểm, doanh nghiệp của Nhật Bản hoạt động ở các nước trong khu vực thu được hiệu quả cao hơn đáng kể so với thị trường Việt Nam. Tài liệu điều tra của phía Nhật Bản cho biết, trong năm 2012, có khoảng 60,2% số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam cho biết là có lãi. Trong khi đó, tính ở mức trung bình, chỉ số nói trên của khu vực ASEAN đạt tới 67,5%. Tại Indonesia và Thái Lan, có hơn 72% số doanh nghiệp Nhật Bản cho biết kinh doanh có lãi trong năm 2012 (cao hơn 12% so với Việt Nam). Không ai đánh giá môi trường đầu tư cũng như hiệu quả kinh doanh chính xác và đáng tin cậy như là các doanh nghiệp. Chỉ số nói trên, do các doanh nghiệp xác định, cho thấy sự bất lợi của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Nếu kéo dài tình trạng đó, e rằng các doanh nghiệp FDI sẽ từng bước giảm dần tại "sân chơi” Việt Nam.

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này, có 1500 doanh nghiệp FDI của Nhật Bản. Trong khi đó, hiện có hơn 7000 doanh nghiệp FDI của Nhật Bản đang hoạt động tại Thái Lan (gấp hơn 4 lần so với Việt Nam). Kể cả tổng số vốn cũng như tổng số dự án FDI của Nhật Bản thực hiện tại Thái Lan đều vượt xa Việt Nam. Ngoài ra số dự án của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Indonesia cũng gấp 2 lần so với Việt Nam. Trên đây là những "con số biết nói” mang tính báo động về bất lợi thu hút FDI của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Khắc phục như thế nào, bao giờ được giải quyết, việc đó hoàn toàn do chúng ta quyết định.

Bá Tân