Tháp chuông ở làng Suurhusen, Đức đã chính thức được công nhận có độ nghiêng chính xác là 5,19 độ, “qua mặt” độ nghiêng 3,97 của tòa tháp Pisa...Chi tiết...