Ngày 10-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp 3 HĐND vào tháng 12 tới.

Thao luan nhieu noi dung chuan bi trinh ky hop thu 3 HDND thanh pho - Anh 1

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Các thành viên UBND thành phố đã tập trung thảo luận các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP năm 2017; một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (theo Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017); danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương (theo quy định của Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của thành phố; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn và các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn2016-2020; nghị quyết về việc HĐND thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố xem xét, phê duyệt các dự án thuộc trường hợp quy định khoản 5, điều 9, Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ; điều chỉnh danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội”; điều chỉnh Nghị quyết 11.2013/NQ-HĐND quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TP Hà Nội.

Đáng chú ý, trong nội dung dự thảo Tờ trình về một số quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (theo Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017) do Cục Thuế trình bày có quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Việc áp dụng các khoản thu như như hiện nay đang dẫn đến sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa Công ty Khai thác điểm đỗ và các tổ chức, cá nhân khác; đồng thời không thể hiện đúng bản chất của các khoản phí và dẫn đến bất hợp lý trong việc phân cấp nguồn thu của các quận, huyện. Chính vì vậy, Sở GTVT đã xây dựng Đề án và có đề xuất năm 2017, đối với quận Hoàn Kiếm vẫn thu theo m2 (giữ nguyên), đối với các quận, huyện khác thu phí theo % doanh thu với tỷ lệ 6% (tăng 3%).

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhận định việc lập dự toán của các ngành và các quận huyện chưa sát với thực tế, dẫn đến các dự án triển khai chưa đúng tiến độ; một số dự án đầu tư không lồng ghép, dàn trải dẫn đến kết dư nhiều, phải chuyển nguồn sang năm sau. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2017 trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố sẽ thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chi cho phát triển, nhưng vẫn bảo đảm các khoản chi lương, định mức chi theo quy định.

Ngoài ra, kỳ họp cuối năm 2016, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố kế hoạch sử dụng đất năm 2017, để khi thành phố phân bổ ngân sách sẽ công bố kế hoạch sử dụng đất, giúp các quận, huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện đấu giá ngay từ đầu năm, không bị chậm trễ, tạo nguồn thu cân đối cho các địa phương. Về phí trông giữ xe ô tô ở lòng đường, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, sẽ áp dụng thí điểm tại quận Hoàn Kiếm thu phí theo giờ từ 1-7-2017 thay cho thu phí theo m2; đồng thời giao các sở ngành rà soát, thực hiện, nhằm tránh thất thoát nguồn thu.

Việt Tuấn