Đây là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, tại hội nghị trực tuyến tổng kết đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án 258).

Thao go vuong mac ve giam dinh - Anh 1

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều 25.11.

Phó thủ tướng đánh giá qua 5 năm, Đề án 258 đã được triển khai thực hiện đồng bộ tại các bộ ngành, địa phương, góp phần tích cực trong hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ rõ vẫn còn không ít vướng mắc như quy trình của pháp luật tố tụng về trưng cầu giám định, đánh giá sử dụng kết quả giám định chưa cụ thể, việc thực hiện của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thống nhất...

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo trình Thủ tướng xem xét, thực hiện đề án đến năm 2020 gắn với cải cách tư pháp và thực hiện luật Giám định tư pháp. Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về giám định trong các vụ án tham nhũng, kinh tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng .

Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Đề án 258 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trình bày cho biết sau khi triển khai thi hành đề án, tổng số giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực là 6.154 người, tăng thêm 3.693 người, gấp 2 lần so với trước khi thực hiện; số người giám định tư pháp theo vụ việc được lựa chọn, công bố là 1.630 người, tăng 1.393 người, gấp hơn 6 lần so với trước khi thực hiện.

Thái Sơn