Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã được tổ chức vào chiều 25/11 tại Hà Nội.

Thao go vuong mac ve giam dinh cac vu an tham nhung - Anh 1

Ảnh: báo Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, sau 5 năm triển khai đề án, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, công tác giám định tư pháp còn nhiều vướng mắc, tồn tại cần được tháo gỡ, nhất là việc giám định tư pháp phục vụ giải quyết án kinh tế, tham nhũng và những vấn đề khác có liên quan.

Hiện vẫn còn hiện tượng "đùn đẩy" trách nhiệm; thời gian thực hiện giám định một số vụ án kinh tế, tham nhũng còn kéo dài gây khó khăn cho hoạt động tố tụng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng .

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan cần chỉ rõ lý do giám định chậm trễ, những trường hợp từ chối, né tránh việc giám định và có biện pháp giải quyết, để việc giám định được thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng.