Hôm qua 25.5, Quốc hội đã xem xét dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật Doanh nghiệp. Khoản 2, điều 170 của luật Doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tổ chức quản lý, hoạt động theo luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quyền chọn đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của luật Doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1.7.2006 hoặc không đăng ký lại.

Trong trường hợp không đăng ký lại thì doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành nghề và thời hạn ghi trong giấy phép đầu tư.

Theo thống kê, tính đến ngày 1.7.2011 là thời hạn cuối cùng thực hiện đăng ký lại (QH quyết định tăng thêm 3 năm so với quy định trong luật), trong số 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có 2.916 doanh nghiệp đã đăng ký lại, còn khoảng 3.000 doanh nghiệp không đăng ký lại. Các doanh nghiệp này có tổng số vốn đăng ký là 18,5 tỉ USD, sử dụng 446.000 lao động. Việc không thực hiện thủ tục đăng ký lại đã làm phát sinh nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chấm dứt hoạt động hoặc không được mở rộng đầu tư kể cả khi có nhu cầu. Chính phủ cho rằng việc sửa đổi điều 170 sẽ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì hoạt động cũng như mở rộng đầu tư tại VN.

Hướng sửa như sau: bãi bỏ thời hạn đăng ký lại để cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn không đăng ký lại hoặc đăng ký lại tại thời điểm thích hợp đối với doanh nghiệp. Như vậy nhằm đảm bảo quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc quyết định phương thức tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của QH cũng cho biết, đa số các thành viên đều tán thành nội dung sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cần rà soát cụ thể và chỉ cho phép doanh nghiệp đăng ký lại hoặc mở rộng ngành nghề nếu hoạt động đầu tư không vi phạm pháp luật (về bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ thuế...), phù hợp với quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Nhà nước Việt Nam.

Trong ngày hôm qua, Quốc hội cũng đã xem về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Thái Sơn