(Danong.com) Vân trẻ, năng động và không bao giờ hài lòng với chính mình, chính vì vậy Vân muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực.