(HNM) - Sáng 1-3, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 46 - QĐ/TƯ ngày 1-11-2011 về "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" và Quy định số 47-QĐ/TƯ về "Những điều đảng viên không được làm". Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và gần 500 cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc Thành ủy dự hội nghị.

* Thông báo nhanh về nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4
(HNM) - Sáng 1-3, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 46 - QĐ/TƯ ngày 1-11-2011 về "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" và Quy định số 47-QĐ/TƯ về "Những điều đảng viên không được làm". Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và gần 500 cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc Thành ủy dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt

Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã thông báo nhanh với các đại biểu về nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (diễn ra từ ngày 27 đến 29-2), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng, sự nhất trí và quyết tâm cao của Đảng trong việc triển khai 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp thực hiện. Cụ thể là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng. Đây là một Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, đón nhận với một tình cảm hồ hởi, vui mừng, đồng tình, nhất trí cao, cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Để việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 đạt hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu những điểm mới trong Quyết định số 46-QĐ/TƯ và Quy định số 47-QĐ/TƯ. Các cấp ủy, trong quá trình tổ chức thực hiện cần tiếp tục kế thừa, phát huy những nội dung hướng dẫn của nhiệm kỳ trước về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm, đồng thời tiếp thu những điểm mới nhằm triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Các cấp ủy cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện với tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao, tránh hình thức để Nghị quyết TƯ 4 thực sự đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Tô Quang Thu đã hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng; những điều đảng viên không được làm. Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ đã làm rõ một số vấn đề về đối tượng kiểm tra, giám sát; nội dung giám sát, kiểm tra và cách thức tổ chức thực hiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kiên quyết đối với những đảng viên bị kỷ luật và những nội dung quy định trong 19 điều đảng viên không được làm... Đồng chí cũng lưu ý các cấp ủy cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm, tránh để mất cán bộ. Mỗi đảng viên cần phải nêu cao tính gương mẫu; tự giác thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.