Nhờ bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, gắn trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) nên công tác thanh tra của TP Hà Nội thời gian qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Thanh tra TP Ha Noi: Tang cuong cong tac tiep dan - Anh 1

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2016), phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng.

Ông có thể cho biết kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC thời gian qua?

- Từ đầu năm 2012 đến nay, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 133.706 lượt công dân đến KNTC. Trong đó, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo các đơn vị là 37.451 lượt công dân. Riêng lãnh đạo UBND TP đã tiếp 2.692 lượt công dân, trong đó có 1.757 lượt đoàn đông người. Các cơ quan hành chính của TP đã tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy định 110.562 đơn các loại, bao gồm: 22.886 đơn KN, 9.110 đơn TC; 78.566 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Đối với công tác giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính của TP đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 9.397 vụ (KN 7.209 vụ, tố cáo 2.188 vụ). Qua giải quyết KNTC, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 9.659 triệu đồng và 157.449ha đất; thu hồi, điều chỉnh 29 GCNQSD đất; trả lại cho công dân 31.826 triệu đồng và 33.735m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 211 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Đạt được kết quả trên, Thanh tra TP đã thực hiện kế hoạch gì, thưa ông?

- Hàng năm, Thanh tra TP Hà Nội tham mưu giúp Thành ủy, UBND TP ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Trong đó, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan niêm yết công khai lịch tiếp công dân, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, nhất là việc tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị. Lãnh đạo UBND TP đã nghiêm túc thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ; trực tiếp chủ trì nhiều cuộc đối thoại với công dân, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết KNTC để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân. Mặt khác, thường xuyên chỉ đạo rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC tồn đọng.

Đi đôi với các việc làm trên, Thanh tra TP còn tham mưu cho HĐND TP ban hành Nghị quyết chuyên đề về các vụ KNTC tồn đọng làm cơ sở giám sát việc thực hiện của các cấp chính quyền TP. Chủ động tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đối với một số địa bàn có khiếu kiện đông người, phức tạp, Thanh tra TP tham mưu cho Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thanh tra công vụ hoặc thành lập Tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền cơ sở. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, kiến nghị, xử lý thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm dụng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giảm tham nhũng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa, thời gian tới, Thanh tra TP chú trọng đến những vấn đề gì?

- Mục tiêu chính của công tác thanh tra trong thời gian tiếp theo là nâng cao chất lượng thanh tra, tăng cường thanh tra đột xuất tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, chú trọng đến lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Mặt khác, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành tăng cường trách nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC, Luật PCTN.

Bên cạnh đó, sẽ phối hợp tốt với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của TP tuyên truyền có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thường phát sinh KNTC. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường đối thoại với công dân ngay tại địa phương nơi xảy ra vụ việc, tìm giải pháp giải quyết nhằm ổn định tình hình. Mặt khác, rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tiễn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy chế công khai, minh bạch trong điều hành hoạt động của các đơn vị nhằm hạn chế KNTC, tiêu cực.

Xin cảm ơn ông!