Ngày 3-11, ông Lưu Công Hồng, Trưởng phòng Thanh tra khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn thanh tra toàn diện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Thanh tra Bộ Y tế thành lập đoàn thanh tra toàn diện công tác bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào đầu tháng 11.

Đoàn tập trung thanh tra một số nội dung như việc thực hiện quy chế bệnh viện; thực hiện Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh”; việc đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao; thu, quản lý, sử dụng viện phí và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong bệnh viện... Ngoài ra, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành khảo sát công tác đấu thầu thuốc và vật tư trang thiết bị y tế tại Sở Y tế TP Cần Thơ.