VOV.VN - Đây là con số do Tổng thanh tra Chính phủ đưa ra tại cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 12 diễn ra sáng 12/11.

Báo cáo những tiến triển trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 và trình bày kết quả nghiên cứu “Tham nhũng, hối lộ trong hoạt động của doanh nghiệp” tại Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 12 diễn ra sáng 12/11, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động. Đã đôn đốc sát sao việc xử lý 8 vụ án trọng điểm; thành lập 7 đoàn công tác liên ngành để tiến hành kiểm tra, giám sát tại 4 bộ, ngành và 11 địa phương trong việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp…

Các đại biểu quốc tế, các nhà tài trợ quốc tế tham dự Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 12

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 5.466 cuộc kiểm tra, phát hiện 210 vụ việc vi phạm, xử lý kỷ luật 134 người; thu hồi được 37,3 tỷ đồng.

Đã có 97,9% số người phải kê khai lần đầu và 98,6% số người phải kê khai bổ sung hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập; 376.197 người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi công tác; 3 trường hợp đã kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 58 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai chậm, chậm tổng hợp, báo cáo.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 4.713 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đã xử lý 118 công chức, viên chức vi phạm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm.

Năm 2013, đã có 364 cán bộ, công chức, chiến sĩ công an không nhận quà tặng, nộp và trả lại quà tặng theo đúng quy định. Các cấp, ngành đã chuyển đổi vị trí công tác 16.542 cán bộ, công chức. Có 41 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (4 người bị xử lý hình sự, 33 người bị xử lý kỷ luật hành chính, 4 trường hợp khác đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý).

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 4.474 cuộc thanh tra hành chính và 131.749 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 287.325 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 12.639,6 tỷ đồng, 1.438 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 5.053,5 tỷ đồng và 1.374 ha đất (đã thu hồi 2.390 tỷ đồng, 18,2 ha đất); Xử phạt vi phạm hành chính 324,7 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 6.379,8 tỷ đồng, 51 ha đất; Đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 550 tập thể, 1.051 cá nhân; ban hành 153.457 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 50 vụ, 52 đối tượng.

Cũng theo ông Huỳnh Phong Tranh, tham nhũng, hối lộ trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội của mọi quốc gia. Tham nhũng làm tăng chi phí, phá vỡ nền tảng quản trị của doanh nghiệp, tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

Ông Huỳnh Phong Tranh tin tưởng rằng, báo cáo nghiên cứu, ý kiến khuyến nghị và những thực tiễn tốt được giới thiệu tại cuộc đối thoại sẽ giúp cho các cơ quan chức năng của Việt Nam tham khảo, nghiên cứu kỹ lưỡng để có sự tiếp thu, vận dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nhằm tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, liêm chính, không tham nhũng, vì sự thịnh vượng, phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước./.

Thu Thủy - Nguyễn Thơm/VOV online