Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có kết luận thanh tra về tình việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các doanh nghiệp được thanh tra là: Công ty cổ phần Kem Bình Dương, Công ty cổ phần May II Hải Dương, Công ty cổ phần Xây dựng số 4 Hải Dương, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Phú Yên, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Phả Lại, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Côn Sơn, Công ty TNHH Đại Nghĩa, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh, Công ty Cơ khí và vật liệu xây dựng Ngọc Thắng, Công ty kinh doanh vật tư xi măng Minh Tuấn và Nhà máy xi măng Thành Công II. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Nhà máy xi măng Thành Công II đã dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, không sử dụng lao động, đoàn thanh tra đã không tiến hành thanh tra doanh nghiệp này. Qua thanh tra, Đoàn đã phát hiện nhiều thiếu sót trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương và quy chế thưởng trong doanh nghiệp hoặc nếu có xây dựng thì cũng không thực hiện đúng các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nguyên nhân do các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, người lao động không có việc làm và thu nhập không ổn định. Một số doanh nghiệp cố tình không tham gia bảo hiểm xã hội vì cho rằng chỉ có nhu cầu thuê người lao động làm việc theo thời vụ. Bên cạnh đó, chính người lao động cũng không muốn thực hiện nghĩa vụ này vì sợ sẽ mất đi một khoản thu nhập từ lương. Các chủ doanh nghiệp được thanh tra cho biết, nếu bắt buộc người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, họ sẵn sàng bỏ việc để đi làm việc tại doanh nghiệp khác. Thế nên, nhiều chủ doanh nghiệp rất muốn đóng bảo biểm xã hội cho người lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp nhưng không thực hiện được. Đối với lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn, tiền bảo hiểm xã hội được doanh nghiệp trả cho người lao động cùng với tiền lương, tiền công. Đoàn thanh tra cho rằng lực lượng thanh tra Sở LĐTB&XH mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do lực lượng còn mỏng, vẫn còn nhiều lĩnh vực thuộc ngành quản lý bị bỏ sót, chưa được thanh, kiểm tra thường xuyên. Từ thực tế thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại địa phương, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – thương binh và Xã hội đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trong kết luận. Các đơn vị chức năng tăng cường việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn, chú trọng giới thiệu các nội dung cơ bản về việc thực hiện các quy định của lao động về hợp đồng lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động.../.