Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hải Phòng, 10 tháng năm 2016 thu nội địa trên địa bàn 14.125 tỷ đồng, đạt 80,8% dự toán HĐND TP giao, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện là 13.480 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán HĐND TP giao, tăng 37,2% so với cùng kỳ.

Tổng số thuế, phí, lệ phí thu từ dịch vụ kinh doanh cảng năm 2015 đạt 500,408 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2016 đã thu được 418,102 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị có số nộp ngân sách lớn như: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng nộp 68,88 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Container Việt Nam nộp 35,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nộp 23,491 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nộp 18,656 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải nộp 13,539 tỷ đồng...

Có 10/15 chỉ tiêu thu đạt từ 80% trở lên so với dự toán: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 86,3%, khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 86,3%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 91,3% dự toán, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 101,6%, lệ phí trước bạ đạt 115,9%, thu tiền bán nhà đạt 273%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 95%, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 112,1%, thu khác ngân sách đạt 80,2%.

5 chỉ tiêu đạt dưới 80% gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 71,6%, thu cố định tại xã 48,5%, phí lệ phí 78,5%, thuế bảo vệ môi trường 79,6%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản 66,6% dự toán.

Có 10/18 đơn vị có số thu đạt trên 80% dự toán thu ngân sách gồm: Chi cục Thuế Tiên Lãng 120,9%, Đồ Sơn 106,8%, Hải An 96,1%, Cát Hải 92,8%, Bạch Long Vỹ 89,4%, Phòng Thuế thu nhập cá nhân 88%, Ngô Quyền 84,3%, Lê Chân 84%, Phòng Kiểm tra thuế số 1 đạt 81,9%, Phòng Kiểm tra thuế số 2 đạt 80,4%.

Các đơn vị có số thu đạt dưới 80% dự toán: Dương Kinh 64,6%, Hồng Bàng 70,5%, Vĩnh Bảo 71,4%, An Dương 71,4%, Thủy Nguyên 72,9%, Kiến Thụy 74,7%, Kiến An 75,9%, An Lão 76,1%.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách TP Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong 10 tháng năm 2016, các tổ công tác chống thất thu ngân sách TP đã đôn đốc thu nộp trên 955 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 243 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu là 712 tỷ đồng; thực hiện ghi thu, ghi chi 1.250 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ngoài số thu của các tổ công tác, ngành Thuế đã chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Kết quả 10 tháng năm 2016 đã thanh tra, kiểm tra 2.028 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 232,553 tỷ đồng; thu hồi nợ thuế 824 tỷ đồng, thu thuế 959 nhà thầu nộp ngân sách 648 tỷ đồng, tăng thu phí lề đường, bến bãi ước trên 200 tỷ đồng.

PV (Nguồn: Bộ Tài chính)