(PL)- “Năm 2013 sẽ có thanh tra hoạt động của công chứng viên trên toàn quốc.

Về giải pháp lâu dài, chúng ta cần sửa đổi Luật Công chứng để thắt chặt đầu vào trong việc tuyển dụng công chứng viên” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh như trên trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 20-1.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết tốc độ xã hội hóa về mặt công chứng ở nước ta diễn ra khá nhanh. Theo thống kê, từ tháng 1-2007 đến nay, các văn phòng công chứng và công chứng viên cả nước tăng gấp sáu lần. Chính sự gia tăng nhanh này dẫn tới việc mạng lưới công chứng chưa kịp có quy hoạch, trình độ công chứng viên còn chưa hoàn thiện, quy trình bổ nhiệm công chứng viên còn dễ dãi. Đáng chú ý, hiện đang xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các văn phòng công chứng, cũng như hiện tượng công chứng viên quá dễ dãi trong trình tự, thủ tục công chứng.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt quy hoạch tổng thể nghề công chứng, tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn. Theo quy hoạch này đến năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 1.000 tổ chức hành nghề công chứng. Đến năm 2020, các vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa sẽ có cơ sở công chứng.

AT