Ngày 13-2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo kế hoạch, năm 2014, ngành thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý vốn đầu tư, quản lý nợ công, tạm nhập, tái xuất, việc sử dụng, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về bố trí nguồn vốn đầu tư và quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu thanh tra các bộ tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bố trí nguồn vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tổ chức thanh tra lại các cuộc thanh tra do các đơn vị trực thuộc bộ, ngành T.Ư tiến hành thanh tra và có kết luận nhưng phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra.

Cũng trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ tổ chức các đoàn tiến hành thanh tra chương trình, mục tiêu quốc gia gắn với việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

PV