Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần DAP - Vinachem, thành phố Hải Phòng.

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường của Công ty này như: Việc triển khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc, giám sát môi trường; thực hiện nội dung các giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn thả nước do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; việc thực hiện các nội dung của Báo cáo ĐTM…

Thời hạn thanh tra 45 ngày.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ làm việc với các cơ quan liên quan, UBND thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần DAP - Vinachem thống nhất phương án giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị, yêu cầu và bức xúc của người dân sống gần khu vực dự án.

Thái Hải