Ngày 22/9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 và một số văn bản pháp luật mới ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thanh tra Chinh phu: Pho bien phap luat toi can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTH

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, hội nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của TTCP; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức của TTCP trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, các cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội nghị có thái độ nghiêm túc, với tinh thần chủ động lắng nghe, chủ động trao đổi, tìm hiểu những nội dung của các văn bản luật được phổ biến để tự tin áp dụng các văn bản pháp luật trong thực tiễn hoạt động của ngành Thanh tra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp trình bày những nội dung mới, quan trọng của Bộ luật Dân sự; bà Trung tá Đặng Thị Hồng Nhung, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an giới thiệu Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33//2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những văn bản mới ban hành trong thời gian gần đây liên quan trực tiếp tới kỷ cương, kỷ luật của ngành Thanh tra đó là: Thông tư 08/2015/TT-BCA ngày 27/1/2015 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành Thanh tra; Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 9/7/2015 của TTCP quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra; Thông tư số 05/TT-TTCP ngày 10/9/2016 của TTCP về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

TTH