Trọng tâm của đợt thanh tra này là việc đầu tư, thực hiện các dự án của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Thanh tra Chinh phu cong bo quyet dinh thanh tra PVC - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh phát biểu

Căn cứ quy định của Luật Thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2013. Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Thanh tra Chính phủ thành lập Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Duy Bính, Phó vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; giao Vụ trưởng Vụ I thuộc Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra.

Chi Mai