Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2012.Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với tổng số tiền là 30.720 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.712 tỷ đồng.

-

Trong quý I/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 11 kết luận thanh tra, trong đó đáng chú ý có các kết luận thanh tra về các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Sông Đà....

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với tổng số tiền là 30.720 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.712 tỷ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 27.008 tỷ đồng; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có vi phạm.

Ông Ngô Văn Khánh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục xây dựng báo cáo và hoàn chỉnh kết luận thanh tra đối với 11 cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra tại đơn vị. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tiến hành 3 cuộc thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thanh tra việc giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư tại tỉnh Đắk Nông, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình.

Về tình hình khiếu nại của công dân, Thanh tra Chính phủ cho biết Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2012 có giảm so với cùng kỳ năm 2011, tuy nhiên từ giữa tháng 2 (khoảng thời gian từ 15/2 – 25/3), tình hình khiếu nại tố cáo của công dân có phần gia tăng về số lượt người, số đoàn đông người. Cá biệt có một số vụ đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã ổn định, nay tiếp tục khiếu nại với thái độ gay gắt.

Đinh Bách