Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, đến nay, vẫn còn 23 đầu việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan này, đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

Thanh tra Chinh phu con 23 nhiem vu qua han chua hoan thanh - Anh 1

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: thanhtra.gov.vn)

Lý giải nguyên nhân chậm chễ, Thanh tra Chính phủ cho biết là do các đầu việc được giao liên quan đến khiếu nại tố cáo phức tạp; việc thành lập các đoàn thanh tra các vụ việc vẫn còn chậm và công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Thanh tra Chính phủ trong xử lý giải quyết các vụ việc cũng chưa nhịp nhàng.

Tại buổi làm việc sáng nay (23/9) với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ cam kết sẽ nỗ lực để sớm giải quyết các công việc tồn đọng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; đồng thời đề nghị Chính phủ cần sớm có cơ chế xử lý trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc chậm trễ phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết các vụ việc.